Người Trung Quốc cổ đại rất coi trọng chính nghĩa. Một người chân chính làm sao có thể vì lợi ích cá nhân mà quên đi sự chính nghĩa? Đến cuố...

Người Trung Quốc cổ đại rất coi trọng chính nghĩa. Một người chân chính làm sao có thể vì lợi ích cá nhân mà quên đi sự chính nghĩa? Đến cuối thời Đông Hán, Trung Nguyên chìm trong bạo loạn, vô số anh hùng xuất hiện trong thời kỳ này. Họ đều có một đặc điểm chung để đi vào sử sách đó là “lòng trung nghĩa”.

Vị tướng vô ơn nhất Tam Quốc, chuyên giết hại ân nhân nhưng lại được thế hệ tương lai tôn sùng như anh hùng
Trách Dung

Người nổi tiếng trung nghĩa bậc nhất Tam Quốc chúng ta có thể kể đến Quan Vũ. Còn ví như Gia Cát Lượng, ông có thể liều chết tham gia bác phạt để thực hiện lời hứa của mình với Lưu Bị. Chính vì lòng trung nghĩa mà các anh hùng trong thiên hạ mới được các thế hệ sau kính trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một người, ông ta suốt đời làm nhiều điều bất nghĩa nhưng vẫn được một bộ phận người đời sau tôn là anh hùng. Người này tên là Trách Dung. 

Trách Dung

Trách Dung là người Đan Dương. Trong lịch sử, ông đã làm một số việc “lớn” nên thế hệ sau dựa vào đó mà tôn vinh người vô ơn này.

Sự việc bắt đầu khi Trách Dung còn làm việc dưới quyền Đào Khiêm ở Từ Châu. Lúc bấy giờ Trách Dung là người giám sát chịu trách nhiệm vận chuyển ngũ cốc và đồ cống nạp. Nhưng thay vì vận chuyển theo đúng quy định, thì ông ta đã giữ lại phần lớn. 

Điều đáng ngạc nhiên là Trách Dung không hề dùng số thóc lúa và cống phẩm này để mua vui, cũng không chiêu mộ quân lính. Thay vào đó, ông dùng để xây nhiều ngôi chùa rải rác khắp Từ Châu và Dương Châu. 

Vị tướng vô ơn nhất Tam Quốc, chuyên giết hại ân nhân nhưng lại được thế hệ tương lai tôn sùng như anh hùng
Chùa ở Dương Châu (ảnh: Onetour).

Mỗi ngôi chùa đều vô cùng sang trọng bằng gạch nung xanh và ngói ngọc. Các tượng Phật hầu như đều làm bằng vàng và đồng, mặc đồ gấm, thu hút hàng chục nghìn người đến thăm viếng.

Trong lịch sử phát triển của Phật giáo cuối thời Hán, Trách Dung đóng vai trò khá lớn. Người như vậy thường khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một người có công cứu độ chúng sinh. Nhưng những gì ông ta làm sau đó thực sự rất đáng khinh. 

Kẻ lấy oán báo ơn, giết hại ân nhân

Vào năm 193, Tào Tháo tấn công Từ Châu nên nơi này rơi vào tình thế hỗn loạn. Trách Dung dẫn theo binh lính và một số người dân chạy trốn về phía nam, đến huyện Quảng Lăng. 

Thái thú Quảng Lăng là Triệu Dực, khi biết Trách Dung chạy chốn quân Tào nên đã tổ chức một bữa tiệc chu đáo thiết đãi Trách Dung và toàn bộ quân lính. Tuy nhiên, trong bữa tiệc, Trách Dung đã lấy cớ nâng ly để giết chết Triệu Dực. Đồng thời ra lệnh cho người của mình chiếm đoạt tài sản huyện Giang Đô – thủ phủ Quảng Lăng. 

Sau đó Trách Dung rời Giang Đô chạy về phía nam, qua sông Trường Giang. Hắn dẫn quân đi cướp bóc ở Giang Nam, sau đó đánh vào quận Dự Chương, giết chết Thái thú Chu Hộc. 

Tướng quốc nước Hạ Bì là Tiết Lễ không biết chuyện ở quận Quảng Lăng nên nhiệt tình tiếp nhận Trách Dung. Nhưng, Trách Dung lại một lần nữa dùng thủ đoạn tương tự để cướp Mạt Lăng, rồi tiến thẳng đến lãnh thổ của Thứ sử Dương Châu là Lưu Do và tôn ông là minh chủ, để cùng nhau chống lại quân Viên Thuật.

Vị tướng vô ơn nhất Tam Quốc, chuyên giết hại ân nhân nhưng lại được thế hệ tương lai tôn sùng như anh hùng
(ảnh: Cvtvcn).

Khi Lưu Do thấy Trách Dung có binh lính nên đương nhiên chấp nhận. Trách Dung được cử đến Dự Chương để giúp tỉnh trưởng Chu Hộc, nhưng hắn không những không giúp mà còn giết chết Chu Hộc để chiếm thành.

Biết tin, Lưu Do vô cùng tức giận. Ông đích thân dẫn quân dẹp Trách Dung. Lần này Trách Dung bại trận, bỏ chạy vào núi, và bị dân trong núi chặt đầu giao nộp cho Lưu Do. Lúc này, kẻ vô nhân bất nghĩa này đã kết thúc cuộc đời một cách nhanh chóng và nhục nhã.

Tuy nhiên, vì trước đó Trách Dung lấy của công xây dựng nhiều chùa chiền tại Từ Châu nên nơi này đã trở thành là địa khu sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của Phật giáo Trung Quốc. Nhân đó, Trách Dung cũng trở thành một nhân vật tiêu biểu trong lịch sử Phật giáo.

Cho đến ngày nay, ở nhiều ngôi chùa, trong đó có chùa Tông Thiện Thiền tự, Trách Dung vẫn được tôn thờ như một vị anh hùng có công thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo.

Phật giáo có quan niệm, làm chùa, tô tượng, đúc chuông là ba công đức lớn một phật tử nên làm. Thế nhưng, nếu một kẻ lợi dụng chức vụ quyền hạn, lấy của công để xây chùa thì có được tính là công đức hay không? Như nhân vật Trách Dung chẳng hạn, một kẻ phản bội sự tín nhiệm, giết chết ân nhân mà vẫn được tôn giáo tôn thờ, xem chừng điều này không hợp lý.

Nguồn: Soundofhope (Lý Tĩnh Nhu).