Trong lịch sử của các triều đại phong kiến Trung Hoa, để tránh chiến tranh cũng như duy trì mối quan hệ hữu hảo giữa các quốc gia, chính sác...

Trong lịch sử của các triều đại phong kiến Trung Hoa, để tránh chiến tranh cũng như duy trì mối quan hệ hữu hảo giữa các quốc gia, chính sách hôn nhân ngoại giao đã ra đời, gọi là “hòa thân”. Hòa thân đã tồn tại từ thời kỳ Xuân Thu chiến quốc. Có nhiều công chúa phải mang trọng trách hòa thân, dưới đây chúng ta sẽ nói về công chúa của nhà Tùy – Nghĩa Thành công chúa Dương thị.

Nàng công chúa bi thảm nhất trong lịch sử, bị ép phải kết hôn liên tục với 3 người con riêng sau khi chồng qua đời
Nghĩa Thành công chúa kết hôn cùng Khả Hãn Đột Quyết

Sau khi nhà Tùy thành lập, người Đột Quyết ở phương Bắc liên tiếp quấy rối biên giới nhà Tùy và tuyên chiến chống lại nhà Tùy với lý do trả thù cho Bắc Chu. Tùy Văn Đế Dương Kiên tin theo lời kiến nghị của các quan đại thần, lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của Đột Quyết rồi dùng vũ lực để chinh phục Đột Quyết, loại bỏ được mối đe dọa từ phương Bắc. 

Vì người Đột Quyết thay đổi thất thường, cuối cùng Tùy Văn Đế quyết định sử dụng chiến lược hòa thân để duy trì sự ổn định với người Đột Quyết. Ông ra lệnh cho công chúa An Nghĩa kết hôn với Khả Hãn của người Đột Quyết, làm vợ của Khải Dân Khả Hãn. Tuy nhiên sau khi kết hôn chưa được bao lâu, công chúa An Nghĩa qua đời. Vì vậy Tùy Văn Đế đã gả công chúa Nghĩa Thành cho Khải Dân Khả Hãn. 

u13661672153493687316fm253fmtautoapp120fJPEG
Nghĩa Thành công chúa (Nguồn: baidu)

Vào năm 609, Khải Dân Khả Hãn qua đời và con trai của ông là Thủy Tất Khả Hãn lên ngôi. Theo phong tục của người Đột Quyết, khi cha qua đời, con trai có thể kế thừa vợ và thê thiếp của cha. Vì vậy Thủy Tất Khả Hãn đã kết hôn với mẹ kế của mình là Nghĩa Thành công chúa.

Thủy Tất Khả Hãn bề mặt tuân theo triều đại nhà Tùy, nhưng đằng sau lại bí mật gia cường luyện binh và phát triển sức mạnh của người Đột Quyết. Trong thời điểm này, Tùy triều đang chịu sự bạo chính của Tùy Dương Đế, người dân than oán tứ bề, quốc gia đang trên đà suy yếu. 

Công nguyên 615, Tùy Dương Đế Dương Quảng dẫn đội quân lớn đi tuần tra phương Bắc và yêu cầu Thủy Tất Khả Hãn của người Đột Quyết cử hành nghi thức hoan nghênh long trọng, nhưng thực tế mục đích của Dương Quảng là để cảnh cáo Thủy Tất Khả Hãn không nên phản bội nhà Tùy. 

Thủy Tất Khả Hãn bề mặt biểu hiện hoan nghênh chào mừng Dương Quảng, nhưng ông lại âm thầm tập kết quân lực. Khi công chúa Nghĩa Thành thông báo cho Dương Quảng toàn bộ sự tình, quân đội nhà Tùy đã bị người Đột Quyết bao vây tại thành Nhạn Môn. 

Trong tình thế nguy cấp, Nghĩa Thành công chúa đã nói dối với phu quân Thủy Tất Khả Hãn rằng phương Bắc đang lợi dụng cơ hội để tấn công Đột Quyết chúng ta. Lúc này, quân tiếp viện từ mọi phía của nhà Tùy cũng lần lượt đến. Sau khi cân nhắc lợi hại, Thủy Tất Khả Hãn rút quân trở về.

aa18972bd40735fae6cd0c43cc0018b30f2443a7a2b2 1698170179378
Nghĩa Thành công chúa và Khả Hãn (Nguồn: soundofhope)

Công nguyên 619, Thủy Tất Khả Hãn qua đời, em trai của ông là Xử La Khả Hãn kế vị ngai vàng, rồi lại lấy Nghĩa Thành công chúa làm vợ. Tuy nhiên, Xử La Khả Hãn chỉ nắm quyền trong vòng một năm rồi qua đời. Sau đó, em trai của ông là Hiệt Lợi Khả Hãn tiếp quyền và cũng lại kết hôn với Nghĩa Thành công chúa. 

Lúc này, nhà Tùy đã diệt vong, triều đại nhà Đường thành lập. Công chúa Nghĩa Thành cho rằng nhà họ Lý đã cướp đi giang sơn của triều đại nhà Tùy, không ngừng kích động Hiệt Lợi Khả Hãn tiến quân xâm chiếm nhà Đường và trả thù cho nhà Tùy. 

Vào năm xảy ra biến Huyền Vũ Môn, Hiệt Lợi Khả Hãn tận dụng cơ hội từ cuộc đảo chính nội bộ của triều đại nhà Đường và dẫn quân từ xa đến gần cây cầu Vị Thủy cách Trường An không xa. Tại thời điểm đó, lực lượng quân đội ở Trường An chỉ còn vài vạn binh, Đường Thái Tông vừa lên ngôi phải sử dụng kế nghi binh, tức giận tố cáo Hiệt Lợi Khả Hãn đã vi phạm hiệp ước. Đồng thời, ông cũng đã gửi một lượng lớn tài vật và ký kết hiệp ước liên minh với Đột Quyết.

e4a4d1f3df3a4eb2bcf8e0049ffc4279 1698169901896
Liên minh ở cầu Vị Thủy (Nguồn: soundofhope)

Sau đó, Đường Thái Tông đã tập trung vào việc cai trị thiên hạ. Vào năm 630, Đường Thái Tông phái Lý Tĩnh cùng các đại tướng dẫn quân thảo phạt Đột Quyết. Quân đội nhà Đường giành chiến thắng lớn, Hiệt Lợi Khả Hãn bị bắt, Nghĩa Thành công chúa bị Lý Tĩnh giết chết vì không chịu đầu hàng nhà Đường. Nghĩa Thành công chúa đã trải qua hơn ba thập kỷ tại xứ Đột Quyết, cuộc đời chứa đầy thăng trầm đã phải kết thúc tại đây.

Lan Chi biên dịch

Nguồn: Soundofhope (Quách Hiểu)