Trong lịch sử có một nhạc sĩ kỳ lạ, tuy bị mù lòa nhưng rất có trí huệ, quan tâm đến nỗi khó khăn của dân chúng. Mặc dù trong quá khứ, danh ...

Trong lịch sử có một nhạc sĩ kỳ lạ, tuy bị mù lòa nhưng rất có trí huệ, quan tâm đến nỗi khó khăn của dân chúng. Mặc dù trong quá khứ, danh tiếng của nhạc sĩ khá khiêm tốn nhưng Sư Khoáng là một trường hợp đặc biệt. 

Âm nhạc có sức mạnh thế nào mà người chơi nhạc có thể dùng tiếng đàn để can gián vua?
Sư Khoáng là một nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng của nước Tấn trong thời kỳ Xuân Thu, thường sử dụng âm thanh của đàn cổ cầm để can gián Tấn Quốc Công

Trong các sách cổ như “Dật Chu thư”, “Tả truyện”, “Quốc ngữ”, “Sử ký” và “Lã Thị Xuân Thu” đều có rất nhiều ghi chép về đức hạnh và những việc làm của ông. Sư Khoáng đã dùng âm thanh của đàn cổ cầm để can gián quân vương, giáo hoá dân chúng, được hậu thế tôn là “Nhạc Thánh”.

Dùng tiếng nhạc cổ cầm can gián quân vương

Sư Khoáng là một nhạc sĩ nổi tiếng của nước Tần vào thời kỳ Xuân Thu, tự là Tử Dã, người ở Nam Hoà, Ký Châu (nay là phía nam tỉnh Hà Bắc). Vì bị mù loà nên ông tự xưng là “Manh thần” (bề tôi không mắt), sau xưng là “Minh thần” (bề tôi sáng suốt). Sư Khoáng cho rằng: “Nghệ sĩ âm nhạc là người tinh thông luân thường đạo lý.” Do đó, ông thường sử dụng tiếng nhạc của đàn cổ cầm để giáo hoá quân vương.

p2156641a683437691 ss
Nguồn: secretchina

Có lần Tấn Bình Công cảm thán Sư Khoáng bẩm sinh đã mù, nói rằng: “Thái Sư tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại mù loà, thế giới của ngài thật là tối tăm.” Sư Khoáng cười đáp: “Nếu chính lệnh của quân vương không tốt thì mới chính là tối tăm thực sự.”

Sư Khoáng còn nói thêm 5 loại “tối tăm” trong thiên hạ: một là vua không biết việc quan ăn hối lộ nổi danh, dân chúng bị oan ức không có chỗ nào trông cậy được. Hai là vua dùng người không thích đáng. Ba là vua không biết phân biệt người tài đức với kẻ bịp ngu. Bốn là vua cực kỳ hiếu chiến. Năm là vua không biết chăm lo cho dân được sống yên ổn. Nếu một vị vua vô tri vô giác đến mức này, không tỉnh táo chút nào, đó mới chính là “tối tăm” thực sự.

Sư Khoáng nói: “Mặc dù ta bị mù loà, cái tối tăm của ta cũng không gây hại gì cho đất nước. Thế nhưng 5 cái tối tăm của ngài có thể dẫn đến táng thân vong quốc, đó mới là nguy hại lớn nhất.” Tấn Bình Công nghe xong rất cảm động, quyết tâm cần vu quốc chính, nỗ lực trở thành một đấng minh quân.

Vẻ đẹp đức độ của Sư Khoáng

Tương truyền, Sư Khoáng tinh thông âm luật, có thể dựa vào nhạc khúc để dự đoán chiến sự thành bại, sự thịnh suy của quốc gia. Âm nhạc của ông có thể kêu gọi huyền hạc múa bay, kinh thiên động địa. Tấn Bình Công rất kính trọng tài năng của Sư Khoáng, thường xuyên triệu tập ông để tham vấn.

tan binh su khoang
Nguồn: sangtao.org

Sư Khoáng từng đưa ra rất nhiều chủ trương trị nước lên vua nước Tấn. Ông thấy rằng vị quân vương này rất sẵn lòng nghe lời khuyên, vì vậy ông thường xuyên dùng tài năng của mình để chỉ ra những điều được mất trong việc triều chính, đồng thời cố gắng hết sức để duy trì sự thịnh vượng của nước Tấn. Nhìn thấy cảnh tượng này, các nước láng giềng không khỏi ngưỡng mộ, nói rằng: “Không thể coi thường nước Tấn, ngay cả người chơi đàn tài ba như Thái Sư cũng có thể tiên đoán được vận mệnh quốc gia, chúng ta cần phải cẩn thận mới được”.

Âm nhạc cổ đại không chỉ mang ý nghĩa hình thức giống thời hiện đại, mà còn có khả năng “cảm thiên động nhân”, câu thông với Trời, lay động lòng người. Sách “Nhạc ký” có ghi lại mối quan hệ giữa “Nhạc” và “Đức”: “Quân tử nhạc đắc kỳ đạo, tiểu nhân nhạc đắc kỳ dục. Dĩ đạo chế dục, tắc nhạc nhi bất loạn; dĩ dục vong đạo, tắc hoặc nhi bất nhạc”, nghĩa là người quân tử yêu thích nghe nhạc vì để đắc Đạo, kẻ tiểu nhân yêu thích nghe nhạc vì để thoả mãn dục vọng của mình, dùng đạo đức mà ức chế dục vọng, đó chính là âm nhạc chân chính; còn thoả mãn dục vọng mà đánh mất đạo đức, đó không được coi là âm nhạc!

Sư Khoáng cho rằng âm nhạc là thông qua ca dao các nơi để giao lưu và truyền bá đức hạnh, cần phải khiến cho việc giáo hóa truyền bá âm nhạc được truyền rộng tới khắp nơi, khiến sự truyền bá đức hạnh đã rộng lại xa, dùng thơ để ngâm vịnh, dùng lễ để tiết chế, mới có thể khiến nơi nơi gần xa đều quy thuận. 

Âm nhạc tốt đẹp có khả năng giáo hoá đạo đức, đóng vai trò dẫn dắt và tác động tiềm tàng đối với tập tục của nhân dân. Dù đã trải qua 2000 năm, trí tuệ độc đáo và tầm nhìn sâu rộng của Sư Khoáng vẫn khiến cho thế hệ chúng ta suy ngẫm sâu sắc.

Lan Chi biên dịch

Nguồn: Secretchina (Hiểu Lam)